BILINGÜISME


Demà (avui ja), està convocada, a Barcelona, una manifestació, patrocinada per Ciutadans-Partit de la Ciutadania (com si els que no li voten no fossin ciutadans), en defensa, diuen, del BILINGÜISME.

Però, què és el bilingüisme?. Potser és aquí on arrela el cor del problema.

 

 

Segons el Diccionari de la llengua Espanyola (com si només hi hagués una llengua espanyola) de la Reial Acadèmia Espanyola (que és una acadèmia que neteja, poleix i dóna esplendor a una sola llengua espanyola). La paraula “bilingüisme” té dues accepcions:

“Ús habitual de dues llengües en una mateixa regió o per una mateixa persona. “

L’ús habitual de dues llengües en una mateixa regió no implica, necessàriament, que tots els seus ciutadans siguin “bilingües”, mentre que si es fa referència l’individu d’una regió, llavors la comunitat resulta ser bilingüe.

La primera accepció és la que es defensa des de les postures dels instigadors del manifest per una llengua Comuna i d’alguns castellanoparlants en comunitats bilingües. La segona és implantada a través de la “normalització lingüística” per la Generalitat de Catalunya..

Doncs vagi embolic en el qual ens trobem. Resulta que tant els defensors del Manifest, com la política del govern de la Generalitat, defensen el bilingüisme.

Llavors, on és el problema?. El problema resideix que la primera accepció de la paraula “bilingüisme” pot crear comunitats lingüístiques diferenciades ja que uns no tenen perquè entendre els altres. És a dir, tendeix a crear guettos. Uns, que dominin una llengua, altres que dominin l’altra i la majoria, normalment, que domini ambdues. Aquesta situació sol, a la llarga, crear tensions entre comunitats.

Doncs bé, la política de “normalització lingüística catalana”, o “d’immersió lingüística” (independentment del nom), pretén, precisament evitar aquesta situació. I els fets així ho demostren: Cada vegada és major el percentatge de la població catalana que domina ambdues llengües.

Finalment, els defensors de la primera accepció de la paraula “bilingüisme” solen esgrimir el “dret individual” d’elecció davant un hipotètic “dret territorial” però veient la definició del Diccionari, veiem que és tan “territorial” una actitud com l’altra.

Anuncis

BILINGÜISMO


Mañana (hoy ya), está convocada, en Barcelona, una manifestación, patrocinada por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (como si los que no le votan no fuesen ciudadanos), en defensa, dicen, del BILINGÜISMO.

 

Pero, ¿qué es el bilingüismo?. Quizás es aquí donde radica el meollo del problema.

Según el Diccionario de la Lengua Española (como si solamente hubiese una lengua española) de la Real Academia Española (que es una academia que limpia, pule y da esplendor a una sola lengua española), la palabra “bilingüismo” tiene dos acepciones:

“Uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona.”

El “uso habitual de dos lenguas en una misma región” no implica, necesariamente, que todos sus ciudadanos sean “bilingües”, mientras que si se hace referencia al individuo de una región, entonces la comunidad resulta ser bilingüe.

La primera acepción es la que se defiende desde las posturas de los instigadores del manifiesto por una lengua Común y de algunos castellanoparlantes en comunidades bilingües. La segunda es implantada a través de la “normalización lingüística” por la Generalitat de Catalunya..

Pues vaya lío en el que nos encontramos. Resulta que tanto los defensores del Manifiesto, como la política del gobierno de la Generalitat, defienden el bilingüismo.

Entonces, ¿dónde está el problema?. El problema reside en que la primera acepción de la palabra “bilingüismo” puede crear comunidades lingüísticas diferenciadas ya que unos no tienen porque entender a los otros. Es decir, tiende a crear guettos. Unos, que dominen una lengua, otros que dominen la otra y la mayoría, normalmente, que domine ambas. Esta situación suele, a la larga, crear tensiones entre comunidades.

Pues bien, la política de “normalización lingüística catalana”, o de “inmersión lingüística” (independientemente del nombre), pretende, precisamente evitar esta situación. Y los hechos así lo demuestran: Cada vez es mayor el porcentaje de la población catalana que domina ambas lenguas.

Finalmente, los defensores de la primera acepción de la palabra “bilingüismo” suelen esgrimir el “derecho individual” de elección frente a un hipotético “derecho territorial” pero viendo la definición del Diccionario, vemos que es tan “territorial” una postura como la otra.

TODOS POR EL BILINGÜISMO (TAMBIÉN LA GUARDIA CIVIL)


Hace pocas semanas, el alcalde de Montblanc (pintoresco municipio del Alto Campo, en la provincia de Tarragona), asistió a un juicio porque se negó a identificarse ante la Guardia Civil ya que, éstos, exigían al alcalde que hablase en cristiano (uy, perdón, que dijeron en español) y, aquél, en un acto claramente provocador, se negó a cumplir la exigencia de la Benemérita.

Decía el edil que su lengua era el catalán y que estando en su pueblo, para más INRI sito en Cataluña (bonita región de la Piel de toro), o se identificaba en su lengua materna o no se identificaba.

Mañana Ciudadanos, el partido más monolingüe del mundo mundial, organiza una manifestación en defensa del bilingüismo. Ciudadanos es ese partido que asegura que el catalán se aprende en 15 días. Argumentan los Ciudadanos que el vascuence sí que es un idioma serio, no como el catalán, del cual se entiende casi todo aunque se desconozca.

A la manifestación se han sumado un montón de intelectuales, o así, como Arcadi Espada, que está en todos los fregados cuando se trata de plantar cara a los dialectos provincianos y disgregadores. También se han apuntado diversas asociaciones, entre ellas Convivencia Cívica Catalana, reconocida mundialmente por su amor a los Países Catalanes, a sus gentes y a su cultura; al pantomaca y a la sardana.

Al comienzo hablaba de la nunca suficientemente reconocida institución fundada por el duque de Ahumada, y mi referencia no es baladí. Resulta que entre los que se han apuntado a desfilar tras la pancarta se encuentra la Unión de Guardias Civiles, hecho que, cual monarca, me llena de orgullo y satisfacción.

Ahora sólo falta pasar a la acción y aplicarse el cuento. Así, tal vez algún día veamos a Vidal Quadras hablando su arcaica y olvidada lengua, o a algún representante de Ciudadanos apuntándose a algún curso tipo “Aprenda catalán en 15 días” o, en el colmo del bilingüismo, algún número de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado dirigiéndose a algún ciudadano, sea alcalde o albañil, pidiéndole “sisplau” la documentación; o, todos juntos, participando del “correlengua”, folckórica fiesta dialectal catalana.

Y es que bilingües en Cataluña lo somos todos (como demuestra este artículo), excepto, paradójicamente, aquellos que exigen un bilingüismo que difícilmente ellos mismos nunca pondrán en práctica.

Jaume Pros

POLÍTICS PROFESSIONALS


La Roser, en un comentari en el meu bloc, reclama que els polítics ho haurien de ser de carrera. I jo no hi estic pas d’acord (la qual cosa ja és ben estranya, perquè amb la Roser gairebé sempre ho estic).

De entrada, un govern format per llicenciats en Ciències Polítiques, no és cap garantia de bon govern. Jo sempre dic que la meva experiència personal més aviat apunta al contrari. És clar que a tot arreu hi ha de tot, però, personalment, he conegut algun pastor de poble amb molt més bon criteri i capacitat per a governar que alguns llicenciats en aquesta carrera (que segur que n’hi ha de molt bons); i això que dic no és cap metàfora.

D’altra banda, també podríem parlar d’un govern conformat per tècnics. I tampoc no hi estic d’acord. Tot i que crec que els tècnics han de tenir un protagonisme cabdal en els governs (especialment municipals, que és l’àmbit que jo conec). El polític ha de saber quan toca despertar d’un somni i baixar dels núvols; i el tècnic ha de ser sovint el responsable de fer tocar de peus a terra al polític.

Un polític ha de ser això: un aglutinador d’idees, una persona que sàpiga escoltar i escollir el millor per al conjunt de la societat. Un polític ha de conèixer millor els carrers que els despatxos (tret d’aquells on cal trucar a la porta per demanar recursos).

Tothom ha de tenir dret i oportunitat de poder servir políticament la seva comunitat, si té interès de fer-ho. Precisament, el problema actual és que a la política no tothom s’hi pot dedicar. Se’m fa difícil d’imaginar un assalariat de l’empresa privada demanant temps al seu cap per a que li deixi fer política.

Sigui com sigui, deixar la política en mans dels tècnicament més preparats, o els que tenen més diners, o els més intel·lectuals, es diu Aristocràcia. I els aristòcrates han de poder formar part d’un govern, però mai el govern ha de ser propietat de l’Aristocràcia.

Jaume Pros